INFORMACJE TECHNICZNE DLA SYSTEMU LIDER


Zalecany sieciowy system operacyjny

Zalecanym sieciowym systemem operacyjnym jest  Windows 2000/2003 w wersji serwerowej. System ten oprócz usług serwera plików w razie potrzeby umożliwia pracę terminalową, co umożliwia radykalne zmniejszenie ruchu w sieci, a także zmniejszenie wymagań sprzętowych w stosunku do stacji roboczych.
Windows 2000/2003 w wersji serwerowej jest zalecany szczególnie jeżeli ilość komputerów pracujących równocześnie w sieci jest większa niż 5


Praca w sieci  WIndows komputerów równorzędnych (peer to peer)

Programy systemu Lider mogą pracować w sieci komputerów równorzędnych. Podczas pracy w takiej konfiguracji należy zwrócić uwagę na zapewnienie poprawnego zakończenia pracy z programem (podtrzymywacze napięcia tzw.UPSy, sprawdzanie czy inna stacja nie korzysta z programu przed wyłączeniem komputera) . Zaleca się żeby chociaż komputer pełniący rolę serwera na którym są umieszczone pliki bazy danych miał zainstalowany system Windows2000 lub Windows XP w wersji proffesional  oraz zaleca się wyłączenie dla tego dysku bufora zapisu (opcja ta jest dostępna we właściwościach dysku). Nie zaleca się stosowania Windows XP w wersji Home jako serwera ze względu na niski limit jednoczesnych połączeń który jest łatwo przekroczyć co może spowodować w konsekwencji zerwanie połączenia i w konsekwencji uszkodzenie plików z danymi.
 
Uwaga nie powinno się używać WindowsXP jako klienta komputera z Windows 98 pełniącego rolę serwera plików. Praca w takiej konfiguracji  grozi uszkodzeniem plików z danymi. W takim układzie to WindowsXP powinien pełnić rolę serwera ! 

Szczegóły


Praca w sieci Novell

Programy systemu Lider w wersjach wcześniejszych niż wersja 3 były testowane także w sieci  Novell
Od wersji 3 nie sa już testowane w takiej konfiguracji.
Praca w sieci Novell nie jest zalecana ale wydaje się być możliwa jeżeli klient i serwer jest dobrze skonfigurowany i gdy osprzęt sieciowy pracuje bez zarzutu.
Podczas pracy w sieci Novell należy stosować w miarę najnowsze wersje programów klienta sieci Novell.

Ponadto firma Novell zaleca stosowanie następujących ustawień   programu klienta na stacji roboczej.
1) Ustawienie „cache writes” powinno być "OFF" (domyślnie jest "ON")
(Novell Support dok. nr 2950761)
2) Ustawienie „use extended file handle” powinno być "ON" (domyślnie jest "OFF")
(Novell Support dok. nr 2920765)

Szczegóły


Praca w sieci w której serwerem plików jest komputer z systemem Linux

Programy systemu Lider nie były testowane w takiej konfiguracji i dlatego nie jest ona zalecana.


Praca samodzielna

Podczas pracy samodzielnej (komputer nie współdzieli danych z innymi komputerami) można stosować
wersja 3 -  Windows (95,98,Me,NT,2000,XP,2003).   
wersja 4 i następne -  Windows (98,NT,2000,2003).   

Zalecana konfiguracja stacji roboczej (praca samodzielna)
Procesor Celeron  300A lub lepszy
Pamięć od 64 MB
Dysk od 2 GB

Windows (98,2000,XP) – preferowany Windows2000/XP

Zalecana konfiguracja stacji roboczej (praca w sieci)
Procesor Celeron od 300A lub lepszy
Pamięć od 64 MB
Dysk (pojemność w zasadzie nieistotna)
Windows (98,2000,XP) – preferowany Windows2000/XP
Podtrzymywacz napięcia (tzw. UPS)

Minimalna konfiguracja stacji roboczej
Procesor 486 DX
Pamięć od 16 MB
Dysk od 0,5 GB


Uwagi dodatkowe

Programy systemu Lider są wykonane w technologii plikowej bazy danych. Pozwala to na utrzymanie niskiej ceny programu oraz łatwość instalacji i administracji a także komfort pracy z tak wykonanymi programami. Niestety nie ma róży bez kolców. Minusem jest to,  że ruch w sieci spowodowany przez takie programy zależy od wielkości używanych baz danych i ilości użytkowników jednocześnie pracujących w sieci. Nakłada to  zazwyczaj na sieć większe obciążenia niż w przypadku technologii klient-serwer. Rozwiązaniem jest często użycie serwera terminali który minimalizuje ruch w sieci - musi to być komputer wyposażony w odpowiednio mocny procesor i  dużą ilość pamięci. Zastosowanie serwera terminali powoduje często osiągnięcie podobnej niezawodności i szybkości pracy jak w technologii klient-serwer.