ProLider
przejdź do głównej zawartości strony

pobieranie programów

powrót do strony głównej


Wszelkie uwagi dotyczące programu proszę zgłaszać na adres: LiderKP@ProLider.pl

21.10.2021 – wersja 11.95.0

28.09.2021 – wersja 11.91.0

01.09.2021 – wersja 11.90.0

01.07.2021 – wersja 11.88.3

28.06.2021 – wersja 11.88.0

13.05.2021 – wersja 11.85.2

12.05.2021 – wersja 11.85.1

10.05.2021 – wersja 11.85.0

19.01.2021 – wersja 11.83.0

14.01.2021 – wersja 11.82.0

07.01.2021 – wersja 11.80.0

07.12.2020 – wersja 11.73.0

27.11.2020 – wersja 11.72.0

10.11.2020 – wersja 11.71.0

31.10.2020 – wersja 11.70.0

07.07.2020 – wersja 11.60.0

23.06.2020 – wersja 11.56.0

25.04.2020 – wersja 11.50.0

03.04.2020 – wersja 11.41.2

25.03.2020 – wersja 11.41.0

19.03.2020 – wersja 11.40.0

03.03.2020 – wersja 11.33.0

29.02.2020 – wersja 11.32.0

25.01.2020 – wersja 11.25.0

22.01.2020 – wersja 11.23.0

21.01.2020 – wersja 11.22.1

19.01.2020 – wersja 11.20.0

14.01.2020 – wersja 11.10.0

02.01.2020 – wersja 11.00.0

07.10.2019 – wersja 10.61.0

13.09.2019 – wersja 10.60.0

18.03.2019 – wersja 10.41.0

28.02.2019 – wersja 10.40.1

21.02.2019 – wersja 10.30.0

13.02.2019 – wersja 10.22.0

06.02.2019 – wersja 10.20.0

23.01.2019 – wersja 10.15.1

22.01.2019 – wersja 10.15.0

18.01.2019 – wersja 10.10.0

09.01.2019 – wersja 10.03.0

03.01.2019 – wersja 10.02.0

31.12.2018 – wersja 10.00.0

24.08.2018 – wersja 9.90.0

16.04.2018 – wersja 9.86.0

26.01.2018 – wersja 9.81.0

22.12.2017 – wersja 9.80.0

27.09.2017 – wersja 9.42.0

12.07.2017 – wersja 9.37.0

30.05.2017 – wersja 9.30.0

16.02.2017 – wersja 9.21.0

10.02.2017 – wersja 9.20.0

30.12.2016 – wersja 9.12.0

08.11.2016 – wersja 9.00.0

01.09.2016 – wersja 8.90.0

07.07.2016 – wersja 8.70.0

05.04.2016 – wersja 8.40.0

27.02.2016 – wersja 8.31.0

17.02.2016 – wersja 8.22.0

10.02.2016 – wersja 8.15.0

05.02.2016 – wersja 8.10.0

01.02.2016 – wersja 8.06.0

25.01.2016 – wersja 8.02.0

13.01.2016 – wersja 8.01.0

13.01.2016 – wersja 8.00.0

16.12.2015 – wersja 7.75.0

27.11.2015 – wersja 7.70.0

25.08.2015 – wersja 7.61.0

07.08.2015 – wersja 7.60.0

30.07.2015 – wersja 7.55.0

19.06.2015 – wersja 7.50.1

16.06.2015 – wersja 7.50.0

31.03.2015 – wersja 7.31.0

18.03.2015 – wersja 7.30.0

28.01.2015 – wersja 7.10.0

26.01.2015 – wersja 7.05.7

14.01.2015 – wersja 7.01.0

08.01.2015 – wersja 7.00.4

03.10.2014 – wersja 6.50.0

17.06.2014 – wersja 6.44.0

24.02.2014 – wersja 6.40.0

23.01.2014 – wersja 6.34.0

21.01.2014 – wersja 6.33.0

08.01.2014 – wersja 6.30.0

16.12.2013 – wersja 6.23.0

09.12.2013 – wersja 6.20.0

27.08.2013 – wersja 6.05.0

18.07.2013 – wersja 6.01.1

02.07.2013 – wersja 6.00.0

02.04.2013 – wersja 5.93.0

21.02.2013 – wersja 5.91.0

20.12.2012 – wersja 5.89.0

08.12.2012 – wersja 5.88.3

22.06.2012 – wersja 5.86.3

16.03.2012 – wersja 5.84.1

22.02.2012 – wersja 5.84.0

16.01.2012 – wersja 5.82.3

17.12.2011 – wersja 5.81.0

24.11.2011 – wersja 5.80.0

05.07.2011 – wersja 5.64.1

26.05.2011 – wersja 5.63.0

19.04.2011 – wersja 5.62.0

26.01.2011 – wersja 5.60.1

13.09.2010 – wersja 5.58.2

30.06.2010 – wersja 5.57.4

21.04.2010 – wersja 5.56.0

13.04.2010 – wersja 5.55.0

04.03.2010 – wersja 5.53.0

13.01.2010 – wersja 5.50.2

23.10.2009 – wersja 4.97.3

28.07.2009 – wersja 4.97.1

16.01.2009 – wersja 4.95.1

24.10.2008 – wersja 4.94.0

11.06.2008 – wersja 4.93.0

 • wydruk formularza PIT 11(16) za 2008 rok - wersja obowiązująca od 01.05.2008 r.

 • drukowanie w formularzu PIT 11(16) adresu zamieszkania, jeśli jest wpisany w danych pracownika, jeśli adres zamieszkania jest pusty, drukowany jest adres zameldowania - tak jak we wcześniejszych wersjach

 • dodanie do źródeł przychodów pozycji - przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • uproszczony wydruk informacji z deklaracji PIT4R - wydruk zajmuje tylko jedną stronę, nie zastępuje jednak samej deklaracji

 • wydruk rachunku do umowy zlecenia

 • możliwość eksportu danych kadrowych do arkusza programu excel lub pliku tekstowego

15.01.2008 – wersja 4.91.0

 • wydruk formularza PIT40(15) za 2007 rok - UWAGA! Zmienione zostały zasady wydruku PIT-ów:

  - informacje o pracowniku, dotyczące formularzy podatkowych, zostały przeniesione z zakładki Inne ekranu Zatrudnieni do ekranu Bieżąca kartoteka płacowa (PIT)

  - dodano możliwość wyboru, czy dla zatrudnionego wydrukować PIT40 czy PIT11

  - dodano uproszczony sposób wpisywania wysokości ulgi z tytułu wychowywania dzieci

 • skala podatkowa na rok 2008

14.12.2007 – wersja 4.90.0

 • wydruk formularza PIT4R(1)

 • możliwość dodania na wydruku "Lista plac - kolumny" miejsca na podpis oraz kwotę słownie dla wskazanego w typie listy płac składnika

 • możliwość pomijania wybranych list płac podczas tworzenia dokumentów rozliczeniowych dla ZUS - w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole na karcie listy płac

 • zmiany dotyczące użytkowników:

  - możliwość kopiowania uprawnień wybranego użytkownika

  - możliwość zmiany wybranego uprawnienia wszystkim aktywnym użytkownikom

  - informowanie na liście użytkowników o braku hasła

  - możliwość resetowania hasła użytkowników przez ADMINA

  - poprawka umożliwiająca nadawanie nowemu użytkownikowi praw do jednostek organizacyjnych w zestawach z ubiegłych lat

 • poprawka funkcji tworzącej przelewy z list płac w formacie Elixir dla adresów w których brak ulicy, np. Deszczno 29

31.08.2007 – wersja 4.87.8

 • poprawka wczytywania danych z list płac w celu obliczenia podstawy zasiłku - błąd pojawiał się, gdy nie było 12 miesięcy do wczytania, a zatrudnienie było w grudniu

07.08.2007 – wersja 4.87.5

 • (tylko LiderKP) możliwość wczytania danych wcześniej zatrudnionej osoby, która jest ponownie zatrudniana

 • w związku z obniżeniem składki rentowej, zmieniony został sposob wprowadzania (w tabeli służącej do obliczania podstawy zasiłków w karcie zasiłkowej) procentu określającego potrącane od wynagrodzenia składki ZUS - zamiast parametru w ustawieniach programu, system zawsze wpisuje do tabeli wartości w zależności od daty wypłacenia przychodu:

  - 18,71% do 30.06.2007

  - 15,71% od 01.07.2007 do 31.12.2007

  - 13,71% od 01.01.2008

  ponieważ do obliczenia podstawy zasiłków istotny jest okres za który wypłacane jest wynagrodzenie, a nie moment wypłaty, od którego zależy wysokość składki rentowej, wprowadzono nowy parametr w ustawieniach zestawu danych wskazujący, czy wypłata wynagrodzeń następuje w miesiącu, za który przysługuje

 • poprawienie wczytywania danych z list płac do obliczenia podstawy zasiłku na karcie zasiłkowej w przypadku, gdy zasiłek rozpoczyna się w miesiącu w którym pracownik rozpoczął pracę lub następnym

 • nowe ustawienia programu pozwalające na:

  - wyłączenie dodawania kart zasiłkowych po wpisaniu nieobecności

  - wyłączenie wprowadzania zmian w ewidencji nieobecności na podstawie zmian w kartotece zasiłkowej

 • poprawienie czytelności Operacji na grupie pracowników

 • poprawienie działania funkcji Aktualizacja harmonogramów w dniach z wpisanym urlopem wypoczynkowym

 • dodanie możliwości określania domyślnych wartości limitów nieobecności - funkcja Uzupełnij limity nieobecności korzysta z domyślnych wartości limitów

 • poprawienie czytelności zakładki Limity nieobecności ekranu Zatrudnieni:

  - dodanie zakresów (filtrów) - domyślnie nie są wyświetlane wykorzystane limity z lat ubiegłych, dzięki czemu łatwiej odnaleźć pożądane informacje

  - wyróżnianie limitów urlopów wypoczynkowych kolorem zielonym

 • (tylko LiderKP) możliwość wstawiania kwoty płacy zasadniczej z angażu do stałych płacowych - symbol stałej płacowej, do której będzie przenoszona kwota płacy zasadniczej, należy określić w słowniku Typy płacy zasadniczej

 • możliwość wpisania przy angażu daty zakończenia umowy na czas określony

 • ułatwienie dostępu do obliczania stawek podatkowych ( stałych płacowych) pracowników - można to teraz zrobić z formularzy: Listy płac lub Stawki podatkowe

 • poprawka w PIT11(15) - dla osób które nie są pracownikami usunięto zaznaczanie jednego z pól w części D. Informacja o kosztach uzyskania przychodów

 • zmiany dotyczące użytkowników:

  - możliwość oznaczania użytkowników programu jako nieaktywnych - tacy użytkownicy nie mogą się zalogować do programu

  - ułatwienia dotyczące przeglądania i redagowania praw użytkowników

  - dodanie do wydruku Użytkownicy programu informacji o dacie ostatniego logowania, możliwość wyboru zakresu i kolejności użytkowników

  - dodanie wydruku Prawa użytkowników - informacja o dostępie lub braku dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji programu

12.02.2007 – wersja 4.84.0

 • wydruk formularza PIT11(15) za rok 2007

 • skala podatkowa na rok 2007

 • możliwość wpisania wartości "24:00" w kalendarzach oraz harmonogramach pracowników w kolumnie "Dobowy wymiar czasu pracy"

20.12.2006 – wersja 4.82.0

 • wydruk fromularza PIT40(14) do rocznego rozliczenia podaników za rok 2006

07.12.2006 – wersja 4.80.0

 • nowy wydruk "Agaże - stan zatrudnienia w określonym dniu" - lista pracowników zatrudnionych w podanym dniu wraz z danymi z angaży,

 • nowy wydruk "Limity urlopów wypoczynkowych do wykorzystania" - wydruk analogiczny do "Liczba dni nieobecności limitowanych do wykorzystania", ale uwzględniający godzinowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych,

 • nowy wydruk "Obliczanie podstawy zasiłku" - zestawienie wynagrodzeń uwzględnionych podaczas obliczania podstawy zasiłku,

 • zmiana w sposobie działania wydruku "Nieobecności pracowników" - wcześniej program pomijał nieobecności pracowników z Archiwum,

 • zmiana w sposobie działania wydruku "Liczba dni nieobecności limitowanych do wykorzystania" - limity wykorzystane są domyślnie pomijane, a w przypadku limitów obowiązujących tylko w 1 roku (wynagrodzenie chorobowe czy urlop na żądanie) nie są drukowane limity z lat ubiegłych,

 • kontrola poprawności wprowadzonych angaży - w przypadku wprowadzenia kilku angaży z taką samą datą należy jeden z nich oznaczyć jako aktualny.

02.10.2006 – wersja 4.76.2

 • poprawka dotycząca sytuacji, w których po obliczeniu stażu program "przeskakiwał" na innego pracownika

08.08.2006 – wersja 4.76.0

 • godzinowe rozliczanie limitów urlopów wypoczynkowych:

  - po uruchomieniu po raz pierwszy ekranu Zatrudnieni w nowej wersji, program automatycznie przeliczy wpisane już urlopy z dni na godziny; niezbędne do tych przeliczeń jest wskazanie słowniku Nieobecności, poprzez odpowiedni wybór rodzaju nieobecności, które z nich są "Urlopem wypoczynkowym" oraz "Urlopem wypoczynkowym na żądanie".

  - podczas przeliczeń limitów urlpów, program zamienia każdy dzień urlopu na 8 godzin, aby zachować zgodność z wcześniej wprowadzonymi informacjami,

  - w harmonogramie pracownika dodana została informacja o liczbie godzin urlopu wykorzystanych w danym dniu; podczas przeliczeń program wpisuje tutaj liczbę godzin do przepracowania z kolumny Dobowy wymiar czasu pracy (w poprzednich wersjach kolumna ta miała nagłówek Dzienna norma czasu pracy), a jeżeli liczba godzin nie była wpisana, to 8 godzin,

  - po wykonaniu przeliczenia urlopów, program oblicza limity urlopu wypoczynkowego w godzinach, wyświetlając je jako Dni Godziny Minuty, zakładając zawsze, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom,

  - zmiana liczby godzin Dobowego wymiaru czasu pracy w dniu w którym wpisany jest urlop wypoczynkowy (lub na żądanie) spowoduje odpowiednie przeliczenie limitu urlopu; zmiana ta może być wprowadzona ręcznie w harmonogramie pracownika, jak i podczas automatycznej aktualizacji harmonogramu,

  - UWAGI !!!:

 1. Wprowadzenie urlopu w dniu w którym dobowy wymiar czasu pracy wynosi zero godzin (jest pusty), nie spowoduje żadnej zmiany w limicie urlopu! Liczba godzin które są "potrącane" z limitu jest wyświetlana w kolumnie Czas pracy.

 2. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy w danym dniu jest większy od limitu urlopu, np. 8 godzin pracy, a urlopu pozostało 3 godziny, to czas urlopu w tym dniu także wyniesie 3 godziny - pracownik powinien wtedy przyjść do pracy na 5 godzin.

 3. Program automatycznie łączy limity z kolejnych lat kalendarzowych. Jeżeli w powyższym przykładzie 3 godziny to urlop zaległy, to program zapisze, że w danym dniu wykorzystano 3 godziny zaległego urlopu oraz 5 godzin bieżącego.

 4. Wydruk "Liczba dni nieobecności limitowanych..." prezentuje dane o urlopach po zaokrągleniu do pełnych dni!

 • możliwość wczytania do listy płac także liczby godzin nieobecności - wczytywane są tzw. godziny techniczne, czyli 1godz. 30minut = 1,5 godz.techn.

 • ułatwienia w tworzeniu kalendarzy: możliwość powielania wybranego okresu na cały kalendarz oraz kopiowania fragmentu kalendarza do innego okresu

 • ułatwienia w aktualizacji harmonogramów:

  - możliwość określania kalendarzy wzorcowych dla jednostek organizacyjnych i pracowników

  - domyślnie aktualizacja harmonogramów odbywa się dla wszystkich pracowników wg ich kalendarzy wzorcowych

  - możliwość aktualizacji harmonogramów dla pracowników, dla których wybrany kalendarz jest kalendarzem wzorcowym

 • możliwość wpisania w ustawieniach zestawu danych liczby lat stażu, po których przysługuje nagroda jubileuszowa

04.02.2006 – wersja 4.62.0

 • PIT11 / 8B (14) obowiązujący w 2006 roku - dodana została możliwość wyłączenia z PIT11 przychodów z umów zleceń, praw autorskich itp., jeśli formularz drukowany jest w trakcie roku podatkowego - za te przychody, należy wydrukować PIT8B za cały rok; na druku PIT11 pomijane są listy płac z datami wcześniejszymi od daty zatrudnienia które mają źródła przychodów: wynagrodzenia ze stosunku pracy itp. oraz inne źródła, dla pozostałych źródeł przychodów brane są wszystkie listy z danego roku podatkowego

30.01.2006 – wersja 4.61.0

 • poprawka funkcji tworzącej dokumenty rozliczeniowe dla prorgramu Płatnik - nie można było wpisać roku większego niż 2005

 • możliwość tworzenia plików z przelewami dla systemu CitiDirect banku CitiBank Handlowy

25.01.2006 – wersja 4.59.0

 • PIT 4 (17) obowiązujący w 2006 roku

 • poprawka na wydruku PIT40(13) - zaokrąglanie podatku należnego do pełnego złotego

11.01.2006wersja 4.54.0

 • wydruk fromularza PIT40(13) do rocznego rozliczenia podaników za rok 2005

 • skala podatkowa na 2006 rok

 • ułatwienia w tworzeniu kalendarzy: możliwość powielania wybranego okresu na cały kalendarz oraz kopiowania fragmentu kalendarza do innego okresu

 • (tylko LiderKP) nowe wydruki: "Zestawienie pracowników dla wybranych typów uprawnień i dodatkowego wykształcenia" oraz "Zestawienie pracowników dla wybranych typów szkolenia BHP"

 • (tylko LiderKP) zwiększenie długości pola na nazwę w słowniku Typy uprawnień, dodatkowego wykształcenia

19.10.2005 – wersja 4.42.0

 • możliwość dodawania pracowników do listy płac na podstawie wcześniejszych list płac

 • (tylko LiderKP) nowy wydruk "Zestawienie wartości składników importowanych z kartoteki płacowej" prezentujący wartości importowanych składników płacowych na poszczególnych listach płac kartoteki płacowej oraz ich sumy - wydruk jest niezależny od operacji importu, można więc jeszcze przed wczytaniem sprawdzić, jakie wartości będą importowane do składników listy płac)

 • możliwość zapamiętania blokady nałożonej na składnik typu listy płac

 • usunięcie usterki funkcji "Sprawdź obliczenia" listy płac - w przypadku wybrania składnika który nie jest obliczany program nie zgłaszał żadnych rozbieżności

 • do obliczania podstawy zasiłku chorobowego dodano możliwość wpisywania wynagrodzeń za okresy kwartalne i roczne i uwzględniania tych wynagrodzeń w obliczaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 • na karcie zasiłkowej widoczny jest okres oraz wartość dziennego zasiłku dla poprzedniej pozycji - możliwe jest także wczytanie wartości dziennego zasiłku z poprzedniej pozycji, w związku z tym obliczanie wartości dziennego zasiłku zostało wyodrębnione z działania przycisku "Oblicz zasiłek"

 • do tabeli zawierającej karty zasiłkowe dodano pomocniczą kolumnę "Liczba dni narastająco", której wartość można redagować bezpośrednio w tabeli

 • na wydruku "Liczba dni nieobecności limitowanych do wykorzystania" wprowadzono pomijanie liczby dni nieobecności wpisanych po podanej w zakresie wydruku dacie

14.07.2005 – wersja 4.30.0

 • (tylko LiderKP) rozszerzenie możliwości importowania danych do listy płac wg szablonu o import z kartoteki płacowej oraz import wyniku obliczeń wykonanych na wczytywanych danych

 • na wydruku "Liczba dni nieobecności limitowanych do wykorzystania" w podsumowaniu dodano sumy pośrednie dla poszczególnych lat kalendarzowych

 • ostrzeganie poprzez zmianę kolorów na liście zatrudnionych o upływie ważności badań lekarskich (niebieskie tło) oraz zbliżaniu się końca okresu umowy o pracę (czerwona czcionka) - możliwość określenia w ustawieniach programu liczby dni poniżej której będą widoczne ostrzeżenia

 • (tylko LiderKP) dodanie liczby porządkowej na wydrukach list płac

05.07.2005 – tylko LIDER KPX wersja 4.20.1

 • dodanie liczby porządkowej na wydrukach list płac

 • możliwość wybrania urzędu skarbowego w danych firmy

 • poprawa wyświetlania znaku graficznego dla zatwierdzonych list płac

15.06.2005 – wersja 4.20.0

 • możliwość dodawania pracowników do list płac dla zaznaczonych jednostek organizacyjnych

 • nowy wydruk "Sumy wartości składników wybranych list płac" (zbiorówka)

 • wczytywanie wynagrodzeń i zasiłków z kart zasiłkowych do list płac

 • zestawienie wynagrodzeń i zasiłków z kart zasiłkowych

 • (tylko LiderKP) możliwość zapisania danych z wydruku "Sumy wartości składników kartoteki płacowej" w pliku o formacie Excel - po wyborze kartoteki automatyczne zaznaczenie zestawu składników tej kartoteki

 • nowy format pliku z przelewami z listy płac - Netbank( PKO BP)

 • na wydruku "Średnie zatrudnienia w zadanym okresie czasu" dodanie numerów ewidencyjnych i nazwisk pracowników przyjętych i zwolnionych z pracy

 • na wydruku "Nieobecności pracowników" możliwość grupowania danych wg jednostek organizacyjnych

 • na wydruku "Liczba dni nieobecn.limitowanych do wykorzystania" możliwość wyłaczenia grupowania danych wg jednostek organizacyjnych oraz sumy liczby dni do wykorzystania

 • (tylko LiderKP) poprawa wydruku "Zatrudnienie wg wykształcenia i zawodów"

30.05.2005 – tylko LIDER KPX wersja 4.10.1

 • usunięcie usterki uniemożliwiającej wydruk PIT4(16) i PIT40(12) – w prograie Lider KP oba wydruki działają

07.04.2005 – wersja 4.10.0

 • możliwość podania daty obliczania stażu - wcześniej staż pracy zawsze obliczany był dla daty systemowej

 • nowe rodzaje zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo oraz osoba niezatrudniona (np. pracownik firmy zewnętrznej)

 • wydruk średniego zatrudnienia w zadanym okresie czasu

 • możliwość odnotowania w limitach nieobecności liczby dni urlopu wypoczynkowego za które wypłacono ekwiwalent

 • drobne poprawki w ekranie Zaliczki (tylko LiderKP)

18.02.2005 – wersja 4.01.3

 • usunięcie usterki w słowniku nieobecności

 • poprawki w PIT8B(12) - możliwość wydruku dla osób otrzymujących wynagrodzenie za udział w organach stanowiących osób prawnych

 • poprawa obsługi drukarek dwustronnych przy wydruku PIT-ów

08.02.2005 – wersja 4.01.0

 • poprawka w PIT40(12) za 2004 - w polu rok program drukował 2003, niezależnie od ustawienia bieżącego roku

 • skala podatkowa na 2005 rok (na razie bez 50%)

 • mozliwość wydruków do PDF (Windows 2000,Windows XP)
  Wymaga sterownika drukarki LiderPDF

28.01.2005 – wersja 4.00.0

ZMIANY SYSTEMOWE

 • możliwość wydruku na drukarkę bezpośrednio z okna podglądu wydruku

 • wprowadzenia możliwości uruchamiania programu zainstalowanego w sieci przez program startowy liderstarter który kopiuje właściwy program na dysk lokalny i uruchamia go stamtąd (przyśpiesza to uruchamianie programu, zmniejsza ruch sieciowy i ułatwia instalację nowych wersji)

 • dostosowywanie sie interfejsu uzytkownika do tematów WindowsXP

 • możliwość wyświelania wierszy tabel z odległościa wzajemną większą niz standardowa

 • możliwości zapamiętywania ustawień kolumn (kolejność,szerokość) w wyświetlanych tabelach

 • możliwość zmiany sposobu wyświetlania zakładek w oknach formularzy

ZMIANY W LIDERKP I LIDERKPX

 • PIT40(12) za 2004 rok oraz PIT4(16) za 2005 rok

 • dostosowanie do obsługi limitu urlopu wypoczynkowego na żądanie - w słowniku Typy nieobecności można określić rodzaj nieobecności ( Urlop wypoczynkowy, Urlop wypoczynkowy na żądanie), wówczas wpisanie (lub usunięcie) urlopu na żądanie spowoduje odpowiednie skorygowanie zapisów dla obu tych limitów nieobecności

 • możliwość oznaczenia, że limit nieobecności dotyczy wyłącznie bieżącego roku kalendarzowego (niewykorzystane dni nie przechodzą na nowy rok jak w przypadku urlopu wypoczynkowego) - wpisywane nieobecności nie spowodują zmian w zapisie limitu z poprzedniego roku, nie ma więc konieczności usuwania niewykorzystanych limitów z lat ubiegłych

 • w ewidencji nieobecności odnotowywany jest rok limitu urlopu wypoczynkowego, dzięki czemu można będzie odróżnić dni w których udzielono urlopu zaległego od urlopu bieżącego

 • rozbudowanie zakresu wydruku nieobecności - możliwość wyboru typów nieobecności oraz zakresu dat i numerów pracowników

 • możliwość wskazania w słowniku Typy nieobecności symbolu składnika listy płac do którego można wczytywać liczbę dni roboczych lub kalendarzowych nieobecności

 • (tylko LiderKP) wydruk z listy płac wg stanowisk kosztów w nowym układzie (wg stanowisk kosztów, a nie wg składników)

 • generowanie przelewów elektronicznych z list płac w formcie Elixir oraz do systemu Goniec - możliwość wpisywania tytułu przelewu

 • mozliwość kontroli poprawności wpisywanych rachunków bankowych zatrudnionych

 • (tylko LiderKP) zmienione wydruki rachunków bankowych pracowników, oraz wydruk z listy płac wg banków: banki są identyfikowane na podstawie ich 8-cyfrowych numerów, a nie na podstawie słownika banków

 • wydruk nominałów z listy płac do wypłaty w kasie05.04.2004 – wersja 3.92

 • możliwość oznaczenia, czy osoba osiąga przychody z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych, WYŁĄCZNIE na podstawie powołania, bez dodatkowej umowy (np. umowy o dzieło), co powoduje, że przychody te nie są obciążane składkami ubezpieczeniowymi; w takiej sytuacji program nie tworzy rozliczeniowych dokumentów ubezpieczeniowych dla tych osób

15.03.2004 – wersja 3.90

 • możliwość powielania list płac, np. w celu założenia nowej listy płac na podstawie danych z poprzedniego miesiąca

 • (tylko LiderKP) możliwość importu danych do listy płac z zewnętrznego pliku w formacie dbf, trzeba w tym celu stworzyć szablon importu, w którym należy określić do których składników listy oraz z których pól pliku wczytać dane

06.02.2004 – wersja 3.80

 • usunięcie "literówki" w nagłówku PIT4

 • poprawka funkcji tworzącej dokumenty rozliczeniowe ZUS: dla osób, które w rodzaju zatrudnienia mają wybraną opcję "Udział w organach stanowiących osób prawnych", program tworzy dokument RZA, a nie RCA jak dotąd

 • nowy format pliku z przelewami dla banku - GRYFBANK

20.01.2004 – wersja 3.76

 • PIT 4 (15) obowiązujący w 2004 roku

 • w rodzajach zatrudnienia została dodana opcja "Udział w organach stanowiących osób prawnych"

 • podczas tworzenia dokumentów rozliczeniowych dla ZUS-u program uwzględnia także te Listy płac, których źródło przychodu oznaczono jako "Udział w organach stanowiących osób prawnych"

15.01.2004 – wersja 3.73

 • PIT 40 za 2003 rok

 • PIT 11 / 8B (12) obowiązujący w 2004 roku

07.01.2004wersja 3.68

 • poprawki w PIT11(11) dotyczące wydruku tego dokumentu dla osób zatrudnianiych wielokrotnie w ciągu roku przez tego samego pracodawcę, które powinny otrzymać osobny PIT11 za każdy okres zatrudnienia – jeżeli dane takiego pracownika zostały przywrócone z archiwum, to program drukuje informacje o zarobkach z całego roku, po zmianach wydrukuje dane o zarobkach tylko z tych list płac, których data wypłaty nie jest wcześniejsza od daty zatrudnienia

 • zmiana w sposobie redagowania wartości stałych płacowych - zmiana wartości stałych w tabelce możliwa tylko w trybie redagowania, przycisk nad tabelką ze stałymi płacowymi umożliwiający wejście w tryb redagowania (podobnie jak na liście płac)

11.12.2003 - wersja 3.63

 • UWAGA! wywołanie funkcji tworzenia dokumentów rozliczeniowych ZUS dla programu Płatnik oraz plików z przelewami dla banku zostało przeniesione do przycisku Wymiana na pasku narzędzi (ikona z żółtą błyskawicą)

 • nowy format pliku z przelewami dla banku - GONIEC

 • drobne poprawki ekranu redagowania list płac

 • można wpisać limit nieobecności 0 dni - dotąd limit musiał być większy od 0

 • funkcja importu list płac z systemu KP DOS nie tworzy już pliku o nazwie tmpSkladnik.dbf, co generowało błąd w systemach w których nazwy plików mogą mieć najwyżej 8 znaków

04.12.2003 - wersja 3.60

 • redagowanie wartości wybranego składnika listy płac dla wszystkich pracowników

 • możliwość wpisania wszystkim pracownikom na liście płac jednakowej wartości dla wybranego składnika (lub tylko pracownikom wybranej jednostki organizacyjnej i/lub dla wybranego stanowiska kosztów)

 • dane z listy płac mogą być skopiowane do schowka Windows w postaci tabeli, w której dwie pierwsze kolumny to Numer oraz Nazwisko i Imię pracownika, kolejne zaś to wybrane składniki listy płac, tabelę ze schowka można wkleić np. do arkusza kalkulacyjnego

 • wybieranie sposobu obliczania kwoty zasiłku dziennego na karcie zasiłkowej:

  - dotychczas zasiłek dzienny to PODSTAWA / 30, dopiero przy obliczaniu całego zasiłku uwzględniana była stawka procentowa (najczęściej 80%),

  - teraz może to być także kwota uwzględniająca stawkę procentową zasiłku, czyli PODSTAWA / 30 * x%,

  ponieważ zasiłek dzienny jest zaokrąglany do 1 grosza to kwoty zasiłku obliczone jedną lub drugą metodą mogą się nieco różnić

 • nowy format pliku z przelewami dla banku PKO SA - PROFFICE

08.10.2003 - wersja 3.50

 • możliwość oznaczenia w Kartotece zasiłkowej, że pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego jest niepłatny - program w takiej sytuacji utworzy jeden lub dwa dokumenty RSA: pierwszy z kodem 155 dla pierwszego dnia zwolnienia, a drugi dla pozostałych dni, jeżeli zwolnienie jest dłuższe niż jeden dzień

22.08.2003 - wersja 3.40

 • obliczanie stawek podatkowych (stałych płacowych o symbolu _StawPodat) na podstawie kartoteki bieżącej oraz skali podatkowej

 • możliwość zablokowania obliczania stałej płacowej dla wybranych pracowników (np. pracownik płaci podatek w wysokości 19% pomimo przychodów przekraczających pierwszy próg podatkowy)

 • możliwość wpisywania na zakładce Stałe płacowe wartości tych stałych bezpośrednio na liście, bez konieczności wchodzenia w tryb redagowania

 • możliwość wprowadzania wartości wybranej stałej płacowej dla grupy pracowników w zależności od aktualnej wartości tej stałej (np. można pracownikom dla których wartość stałej wynosi 20 wprowadzić wartość 25, natomiast tym pracownikom dla których wartość stałej wynosi 30 wprowadzić wartość 36)

07.07.2003 - wersja 3.32

 • możliwość dekretowania list płac w programie Lider FK wg stanowisk kosztów oraz jednostek organizacyjnych

09.05.2003 - wersja 3.30 (tylko Lider KP)

 • możliwość ewidencjonowania wypłaconych zaliczek oraz rozliczenia ich na listach płac

07.04.2003 - wersja 3.22

 • podczas tworzenia dokumentów rozliczeniowych dla ZUS-u program uwzględnia także te Listy płac, których źródło przychodu oznaczono jako INNE - dotychczas były brane pod uwagę tylko przychody ze stosunku pracy oraz z umów zleceń i o dzieło

06.03.2003 - wersja 3.21

 • PIT 40 do rozliczenia podatku za 2002 rok

04.03.2003 - wersja 3.20

 • PIT 11 (11) oraz PIT 8B (10) obowiązujące w 2003 roku

 • poprawki w PIT 11 (10) oraz PIT 11 (9)

31.01.2003 - wersja 3.15 LiderKPX

 • PIT 4 (14)

 • usunięcie problemów z redagowaniem limitów nieobecności

30.01.2003 - wersja 3.15 (Tylko LiderKP – analogiczne zmiany w LiderKPX w dniu jutrzejszym)

 • PIT 4 (14)

 • zmiana kolejności składników - składnik _SkłZdOdli nie będzie domyślnie umieszczany na początku listy

28.01.2003 - wersja 3.13 (Tylko LiderKPX)

 • usunięty błąd pojawiający się podczas drukowania związany z plikiem LiderUser.dbf

 • zmiana kolejności składników - składnik _SkłZdOdli nie będzie domyślnie umieszczany na początku listy

15.01.2003 - wersja 3.12

 • nowy składnik systemowy _SkłZdOdli - składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek dochodowy,

 • drobne korekty w PIT 11( 10)

 • możliwość określania 3-znakowego kodu polskiej waluty podczas tworzenia plików z przelewami dla banku PKO S.A.

 • korekta sposobu obsługi błędu występującego podczas wczytywania plików XML w sytuacji braku zainstalowanego parsera XML

06.01.2003

 • w związku ze zmianami w sposobie obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy zmienić wzory obliczeniowe odpowiednich składników list płac

 • kliknij prawym przyciskiem myszki TUTAJ żeby pobrać typ listy płac zapisany w pliku xml, zawierający przykład rozwiązania tego problemu; plik można wczytać do programu w wersji 3.10 - wzory obliczeniowe zawarte w przykładzie trzeba (np. za pomocą schowka systemu Windows) wpisać do własnych typów list płac

 • użytkownicy nie posiadający jeszcze wersji 3.10 mogą wczytać wzory obliczeniowe zamieszczone poniżej (jednak zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji programu - prawdopodobnie do prawidłowego drukowania PIT-ów za rok 2003 niezbędne będzie dodanie składnika systemowego o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconej z zaliczki na podatek):

  • _SkłZdObli                   Obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne

_PodsZd * 0.08

  • _SkłZdPobr                  Pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne

iif( _SkłZdObli > _PodatekNa, _PodatekNa, _SkłZdObli)

  • SkłZdOdli                     Składka zdrowotna odliczona od podatku

iif( _PodsZd * 0.0775 > _PodatekNa, _PodatekNa, _PodsZd * 0.0775)

  • _PodatekPo                 Pobrana zaliczka na podatek dochodowy

_PodatekNa - SkłZdOdli

10.12.2002 - wersja 3.10

 • możliwość wymiany Typów list płac między różnymi zestawami danych, poprzez import/eksport plików XML - na ekranie Typy list płac aktywny jest przycisk paska narzędzi "Wymiana"